Video Clip

The player will show in this paragraph

   
Các văn bản khác

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 41 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 3
STT Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 1228/UBND-CNPC Công văn 31/03/2023 Về chỉ đạo tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2 29-CTrHĐ/TU Chương trình 01/01/2023 Chương trình hành động - Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
3 4646/UBND-CNPC Công văn 02/02/2022 Về tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4 NQ 43/2022/QH15 Nghị quyết 11/01/2022 Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
5 130/2020/NĐ-CP Nghị định 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
6 10/CT-TTG Chỉ thị 22/04/2019 Chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
7 36/2018/QH14 Luật 20/11/2018 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
8 01/2016/TT-NHNN Thông tư 04/02/2016 HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CHO VAY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
9 05/2016/TT-BTC Thông tư 13/01/2016 SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀNG HÓA MÔI TRƯỜNG TRONG APEC THUỘC NHÓM 84.19 VÀ 84.21 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
10 32/2015/TT-NHNN Thông tư 31/12/2015 QUY ĐỊNH CÁC GIỚI HẠN, TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
11 52/2015/TT-BYT Thông tư 21/12/2015 QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU VÀ HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
12 193/2015/TT-BTC Thông tư 24/11/2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
13 195/2015/TT- BTC Thông tư 24/11/2015 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
14 108/2015/NĐ-CP Nghị định 28/10/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
15 2512 /TCT-CS Công văn 24/06/2015 V/v: giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN.
16 96/2015/TT-BTC Thông tư 22/06/2015 Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
17 102/2014/NĐ-CP Nghị định 10/11/2014 NGHỊ ĐỊNH Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
18 63/2014/TT-BGTVT Thông tư 07/11/2014 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
19 15510/BTC-TCT Công văn 27/10/2014 V/v thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.
20 98/2014/NĐ-CP Nghị định 24/10/2014 QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TẠI DOANH NGHIỆP THUỘC MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 41 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 3