Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   

 

Liên minh hợp tác xã Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 52-54 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84.028.38232931

Fax : 84.028.38232931

Email:lmhtx@tphcm.gov.vn

Website : www.lmhtx.hochiminhcity.gov.vn