Video Clip

The player will show in this paragraph

   

 Liên minh hợp tác xã Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 52-54 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84.028.38232931

Fax : 84.028.38232931

Email:lmhtx@tphcm.gov.vn

Website : http://www.lmhtx.hochiminhcity.gov.vn; Facebook: Liên minh hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh