Video Clip

The player will show in this paragraph

   
liên minh hợp tác xã quốc tế

Chủ đề của Ngày Quốc tế Hợp tác xã 6/7/2024: “Hợp tác xã xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người” (24/6/2024 13:51)

>>>


Liên Hợp quốc chọn năm 2025 là Năm Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 2 (25/6/2024 14:04)

>>>


Hợp tác xã năng lượng ở Châu Âu (19/8/2022 08:43)

Thông thường, để cắt giảm hóa đơn, người ta thường giảm nhu cầu sử dụng năng lượng. Nhưng một số vùng ở châu Âu, mà điển hình là vùng Sardinia của Italy, đang ứng dụng mô hình hợp tác xã sản xuất năng lượng tái tạo (eHTX).>>>


Hợp tác xã xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn (22/6/2022 14:22)

Vào ngày 2 tháng 7, các HTX trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Hợp tác xã (#CoopsDay). Ngày Quốc tế HTX năm 2022 được công bố với khẩu hiệu: “Hợp tác xã xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.>>>


Ngày Quốc tế Hợp tác xã năm 2021: Cùng nhau xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn (25/5/2021 08:05)

Ngày Quốc tế Hợp tác xã năm 2021 sẽ là ngày 3 tháng 7 (thứ Bảy đầu tiên của tháng 7), có chủ đề: “Cùng nhau xây dựng lại tốt đẹp hơn”. Các hợp tác xã trên khắp thế giới sẽ giới thiệu cách họ đối mặt với cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 bằng sự đoàn kết và khả năng phục hồi, đồng thời mang đến cho cộng đồng một sự phục hồi lấy người dân làm trung tâm và công bằng về môi trường.>>>

Các tin khác:
Thông điệp Ngày HTX quốc tế năm 2020: Hợp tác xã hành động vì biến đổi khí hậu(25/6/2020)
Thông điệp: ngày HTX quốc tế lần thứ 96 của Liên minh HTX quốc tế và ngày quốc tế HTX lần thứ 24 của Liên hiệp quốc(20/6/2018)
Thông điệp của Liên minh hợp tác xã quốc tế (ICA)(22/6/2015)
Tiềm Năng Của Các Hợp Tác Xã Cho Người Thu Gom Rác Trong Nghành Tái Chế Rác Thải ở Thổ Nhĩ Kỳ(14/3/2017)
Thông điệp: Ngày HTX Quốc tế lần thứ 95 của Liên minh HTX Quốc tế và Quốc tế HTX lần thứ 23 của Liên hợp quốc - “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi”(21/6/2017)
Các trang: 1  2