Video Clip

The player will show in this paragraph

   
liên minh hợp tác xã quốc tế
Chủ đề của Ngày Quốc tế Hợp tác xã 6/7/2024: “Hợp tác xã xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người”

 Ngày 6 tháng 7 năm nay, các hợp tác xã trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hợp tác xã với chủ đề “Hợp tác xã xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đây là dịp để các hợp tác xã (HTX) nêu bật những đóng góp mang tính lịch sử và hiện tại của mình trong việc xây dựng một tương lai bền vững, thúc đẩy nỗ lực thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) vào năm 2030. Chủ đề này phù hợp với mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc sắp tới với chủ đề “Các giải pháp đa phương vì một ngày mai tốt đẹp hơn.”

Bản sắc, giá trị và nguyên tắc của HTX đã thiết lập một hệ thống vững chắc nhằm đạt được SDGs. Vào Ngày Quốc tế HTX năm 2024, các HTX giới thiệu các tiêu chí của mình trong phát triển toàn diện và bền vững, đồng thời luôn là người tiên phong trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông qua việc quản trị dân chủ và cùng sở hữu, các HTX là tấm gương về hòa bình và ổn định, kết nối mọi người từ các thành phần khác nhau trên cơ sở bình đẳng, thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Thanh niên trong các HTX được trao quyền để lãnh đạo bằng cách trao cho họ cơ hội, chuyển giao kiến ​​thức, đảm bảo công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người.

Báo cáo của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc năm 2023 về HTX trong Phát triển Xã hội đã ghi nhận những thành tựu của các HTX trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội cho tất cả mọi người kể cả những nhóm người yếu thế trong xã hội. Các HTX luôn cho thấy khả năng phục hồi của mình trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và xã hội. Liên Hợp Quốc công nhận khu vực HTX là đối tác chính trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và kêu gọi các quốc gia thành viên hỗ trợ và củng cố hệ sinh thái khởi nghiệp của các HTX. Điều này làm tăng khả năng tạo ra nhiều tác động về xã hội, kinh tế và môi trường hơn trong xã hội.

Ông Jeroen Douglas, Tổng Giám đốc Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA) cho biết: “Khi chúng ta tôn vinh những đóng góp to lớn và thầm lặng của các HTX, cũng là lúc chúng ta suy ngẫm về những gì đã đạt được để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn và những gì chúng ta có thể làm tốt hơn cùng nhau.” “Chúng ta hãy tận dụng ngày này để truyền cảm hứng HTX, xem xét mọi khả năng để đạt được Các Mục tiêu Phát triển Bền vững và hãy hành động để đạt được các mục tiêu này”.

Về Ngày Hợp tác xã Quốc tế

Ngày Quốc tế Hợp tác xã được các tổ chức thành viên trên toàn thế giới tổ chức kỷ niệm trong hơn một thế kỷ qua và được Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức công bố vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập ICA vào năm 1995. Ngày Quốc tế Hợp tác xã được tổ chức hàng năm vào ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng 7.

Ngày Quốc tế Hợp tác xã là dịp để nâng cao nhận thức về HTX cho tất cả mọi người và nêu bật những đóng góp của khu vực HTX trong giải quyết các vấn đề lớn được Liên Hợp Quốc quan tâm, để củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa phong trào HTX quốc tế và các bên liên quan. Kể từ năm 1995, ICA và Liên Hợp Quốc thông qua Ủy ban Thúc đẩy và Phát triển HTX (COPAC) đã cùng đưa ra chủ đề của Ngày Quốc tế HTX. Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hợp tác xã năm nay là lần thứ 30 của Liên hợp quốc và lần thứ 102 của Liên minh HTX quốc tế.

Thông qua Ngày Quốc tế Hợp tác xã, các nhà hoạch định chính sách địa phương, quốc gia và quốc tế, các tổ chức xã hội và công chúng nói chung có thể hiểu rõ hơn về những đóng góp của các HTX vì một tương lai công bằng và bền vững cho tất cả mọi người.

2025: Năm Quốc tế HTX

Vào tháng 11 năm 2023, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết số A/RES/78/175 về HTX trong phát triển xã hội và công bố năm 2025 là Năm Quốc tế HTX.Nghị quyết khuyến khích tất cả các quốc gia thành viên cũng như Liên hợp quốc và tất cả các bên liên quan khác hãy tận dụng Năm Quốc tế HTX để thúc đẩy HTX phát triển và tuyên truyền về những đóng góp của khu vực này trong thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Bền vững và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Ngày Quốc tế Hợp tác xã là diễn đàn để nêu bật cách mà các HTX tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu chung là xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và cách họ nỗ lực tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Ban Hợp tác quốc tế
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Các tin khác:
Các trang: 1  2