Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   
liên minh hợp tác xã tp.hcm

Tìm mô hình hợp tác xã đầu tư chợ ở TP Hồ Chí Minh (12/11/2019 08:46)

UBND TP.HCM vừa qua đã khảo sát tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống chợ trên địa bàn, đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động xã hội hóa đầu tư chợ, giao chợ cho doanh nghiệp (DN) tư nhân và HTX quản lý.>>>


Đề xuất phân loại và đánh giá hợp tác xã (12/11/2019 09:00)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX. Theo đó, HTX được đánh giá dựa trên 16 tiêu chí và được chia thành 3 nhóm.>>>


Liên minh HTX TPHCM đề xuất nhiều phương án tổ chức lại hoạt động thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP HCM (28/10/2019 09:40)

Thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thông qua thu tiền nước hoặc thông qua thu tiền điện sinh hoạt trên địa bàn TPHCM.>>>


Kinh tế hợp tác ngày càng rõ vai trò (25/9/2019 010:38)

Các HTX từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất sang sản phẩm có giá trị kinh tế cao; bước đầu hình thành chuỗi liên kết giữa các HTX nông nghiệp với hệ thống HTX thương mại, siêu thị để tiêu thụ sản phẩm>>>


Kịp hay không khi thời hạn chuyển đổi phương tiện đang đến gần? (28/10/2019 09:43)

Trong những năm qua, TPHCM đang từng bước triển khai nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập theo hướng chuyên nghiệp, phương tiện thu gom được đồng bộ, thống nhất đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường đô thị.>>>

Các tin khác:
Đẩy mạnh truyền thông về HTX kiểu mới để lan tỏa hiệu quả(27/8/2019)
Ký kết chương trình phối hợp giữa 03 đơn vị: Liên minh hợp tác xã thành phố hồ chí minh – Sở Khoa học và Công nghệ thành phố hồ chí minh – Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố hồ chí minh.(29/8/2019)
Hội nghị cộng tác viên giỏi năm 2019 lần thứ V(29/8/2019)
Khu vực kinh tế hợp tác xã đóng góp 4% GDP cả nước(27/8/2019)
Tình hình kinh tế tập thể thành phố hồ chí minh 06 tháng đầu năm 2019(29/8/2019)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18