Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   
liên minh hợp tác xã tp.hcm
Ký kết chương trình phối hợp giữa 03 đơn vị: Liên minh hợp tác xã thành phố hồ chí minh – Sở Khoa học và Công nghệ thành phố hồ chí minh – Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố hồ chí minh.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân TPHCM, Liên minh HTX TPHCM chủ động xây dựng “Chương trình phối hợp về hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019-2025”

 Thực hiện theo sự chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân TPHCM, Liên minh HTX TPHCM chủ động xây dựng “Chương trình phối hợp về hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019-2025” với Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ Cao TPHCM. Nội dung chủ yếu tập trung: một là tổ chức các lớp tuyên truyền, huấn luyện về ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong HTX đang hoạt động kinh doanh về lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp...; hai là hướng dẫn HTX về sở hữu trí tuệ (đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ), về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ), thủ tục công nhận và áp dụng sáng kiến; ba là hỗ trợ chuyển giao các kết quả khoa học và công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp về máy móc, phương tiện, công cụ sản xuất cho các HTX để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sản xuất kinh doanh; bốn là cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tạo lập môi trường tối ưu dựa trên ý tưởng công nghệ hoặc kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các HTX; năm là nâng cao khả năng sáng tạo, kỹ năng khởi nghiệp thông qua việc hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học cho các HTX,… nhằm phát triển các HTX sản xuất, chế biến thực phẩm sạch của TPHCM.


Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp đã được các đơn vị phối hợp thống nhất các nội dung và ký kết vào ngày 10/7/2019 tại Hội trường Liên minh HTX TPHCM

T.L

Các tin khác:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18