Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   
liên minh hợp tác xã tp.hcm

ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG 6 THÁNG CUỐI NĂM (16/11/2015 08:47)

>>>


QŨY CCM - ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VỀ CỘNG ĐỒNG (16/11/2015 08:22)

>>>


Đại hội Thường niên Hợp tác xã TMDV Bàu Cát (27/6/2012 12:31)

>>>


UBND TP.HCM: Phê duyệt kinh phí phát triển nguồn nhân lực cho KTTT (1/7/2011 010:17)

>>>


Hỗ trợ vốn cho các HTX nông nghiệp; xã viên, người lao động trong HTX; tổ viên, người lao động trong tổ hợp tác tại các xã nông thôn mới (1/7/2011 010:13)

Nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Đề án xây dựng và phát triển mô hình HTX nông nghiệp dịch vụ giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn TP.HCM, Liên minh Hợp tác xã Tp.HCM đã được Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ cho vay 150 tỷ đồng để hỗ trợ vốn cho các Hợp tác xã; xã viên, người lao động trong Hợp tác xã; tổ viên, người lao động trong Tổ hợp tác tại các xã nông thôn mới.>>>

Các tin khác:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Hợp tác xã(7/6/2011)
Mô hình Hợp tác xã trường học tại Malaysia(20/4/2011)
Hợp tác xã và thanh niên(20/4/2011)
Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011-2015(20/4/2011)
ĐẠI HỘI LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TP.HCM LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2011-2015(11/1/2011)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18