Tôn chỉ, mục đích:

+ Giúp Tổ hợp tác, Hợp tác xã có điều kiện tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bằng số vốn do Quỹ hỗ trợ có hoàn lại vốn và phí.

+ Giúp thành viên trong Hợp tác xã và người lao động trong Tổ hợp tác có điều kiện tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện thu nhập cho gia đình và bản thân bằng công sức và năng lực của mình.

+ Tạo tinh thần hợp tác, tương trợ giữa những người lao động và thành viên trong Tổ hợp tác và Hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TP.HCM.

+ Góp phần xóa đói giảm nghèo và giảm tình trạng thất nghiệp trên địa bàn TP.HCM

 

Video Clip

The player will show in this paragraph

   
 
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CCM
Quỹ trợ vốn xã viên HTX (CCM) Quỹ trợ vốn xã viên HTX (CCM)

Chọn kiểu hiển thị slide show :

Quỹ CCM
hỗ trợ vốn (6/11/2018)

Chi tiết >>
Nội dung quỹ hỗ trợ vốn xã viên (5/11/2018)

Chi tiết >>
CÁC TIN BÀI KHÁC:
  Điều kiện, thủ tục xin trợ vốn (11/1/2017)