Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   
Thông tin đào tạo

Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng (30/3/2017 08:19)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Bồi Dưỡng “Quyết Toán Thuế” (28/12/2017 09:07)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Kế Toán Hợp Tác Xã (9/3/2018 08:34)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh Bồi Dưỡng Lớp “Bảo Hiểm Xã Hội” (13/4/2018 08:18)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Bồi Dưỡng “Ban Kiểm Soát Hợp Tác Xã” (18/5/2018 09:30)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh Lớp “Kỹ Năng Lãnh Đạo” (11/6/2018 09:42)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Bồi Dưỡng “Pháp Luật Lao Động” (10/7/2018 06:19)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Nghiệp Vụ Kế Toán Hợp Tác Xã (16/8/2018 14:46)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh lớp Bồi Dưỡng “Ban Kiểm Soát Hợp Tác Xã” (10/9/2018 14:00)

>>>


Chiêu Sinh Lớp Đại học Nông Lâm chuyên ngành Nông học (27/9/2018 09:04)

>>>


Thông Báo Mời Đăng Ký Các Dự Án Hỗ Trợ Chuyển Giao Mô Hình Ứng Dụng Khoa Học Và Cộng Nghệ, Đổi Mới Sáng Tạo Trong Nông Nghiệp Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Năm 2019 (1/4/2019 07:53)

>>>


Thông Báo Tuyển Dụng (23/9/2019 09:36)

>>>


Cẩm nang Hỏi đáp về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) (5/2/2020 14:52)

>>>


Đăng Ký Thi Đua 200 Ngày Chào Mừng Đại Hội Đảng Các Cấp (23/3/2020 010:17)

>>>


Công văn 9739/SLĐTBXH (9/4/2020 07:57)

Hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19>>>


Thông Báo về việc thay đổi trụ sở (23/6/2020 11:34)

>>>


Chiêu sinh các khóa huấn luyện "Nâng cao năng suất chất lượng","Tư duy sáng tạo","Thương mại điện tử" (8/7/2020 17:40)

>>>


Tuyển dụng (9/7/2020 11:24)

>>>


Tuyển dụng (24/9/2020 010:35)

>>>


Nghị định 114/2020/NĐ-CP, Quyết định 26/2020/QĐ-TTg (21/10/2020 09:52)

>>>