Video Clip

The player will show in this paragraph

   
Thông tin đào tạo

Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Bồi Dưỡng “Quyết Toán Thuế” (28/12/2017 09:07)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Kế Toán Hợp Tác Xã (9/3/2018 08:34)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh Bồi Dưỡng Lớp “Bảo Hiểm Xã Hội” (13/4/2018 08:18)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Bồi Dưỡng “Ban Kiểm Soát Hợp Tác Xã” (18/5/2018 09:30)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh Lớp “Kỹ Năng Lãnh Đạo” (11/6/2018 09:42)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Bồi Dưỡng “Pháp Luật Lao Động” (10/7/2018 06:19)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Nghiệp Vụ Kế Toán Hợp Tác Xã (16/8/2018 14:46)

>>>


Thông Báo Chiêu Sinh lớp Bồi Dưỡng “Ban Kiểm Soát Hợp Tác Xã” (10/9/2018 14:00)

>>>


Chiêu Sinh Lớp Đại học Nông Lâm chuyên ngành Nông học (27/9/2018 09:04)

>>>


Thông Báo Mời Đăng Ký Các Dự Án Hỗ Trợ Chuyển Giao Mô Hình Ứng Dụng Khoa Học Và Cộng Nghệ, Đổi Mới Sáng Tạo Trong Nông Nghiệp Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Năm 2019 (1/4/2019 07:53)

>>>


Thông Báo Tuyển Dụng (23/9/2019 09:36)

>>>


Đăng Ký Thi Đua 200 Ngày Chào Mừng Đại Hội Đảng Các Cấp (23/3/2020 010:17)

>>>


Công văn 9739/SLĐTBXH (9/4/2020 07:57)

Hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19>>>


Thông Báo về việc thay đổi trụ sở (23/6/2020 11:34)

>>>


Chiêu sinh các khóa huấn luyện "Nâng cao năng suất chất lượng","Tư duy sáng tạo","Thương mại điện tử" (8/7/2020 17:40)

>>>


Tuyển dụng (9/7/2020 11:24)

>>>


Quỹ Trợ Vốn Xã Viên Hợp Tác Xã (Quỹ Ccm) Khai Trương Chi Nhánh Mới Cần Tuyển Nhân Sự (15/7/2022 01:35)

>>>


Quyết định 1328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 (26/4/2024 010:35)

>>>


Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 (21/7/2023 010:27)

>>>


Quyết định 4355/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (9/10/2023 010:15)

>>>