CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT
Giá rác tăng từ tháng 11

 Ngày 22/10/2018 vừa qua, Ủy ban nhân dân TPHCM đã ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND, được kí bởi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Trần Vĩnh Tuyến quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đối tượng, phạm vi áp dụng là cá nhân, hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt (chất thải rắn sinh hoạt) và cơ quan quản lý nhà nước và các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPHCM.

Mức giá cũng có sự thay đổi, giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn TPHCM được quy định: Thu gom tại nguồn bằng phương pháp thủ công: 364.000đồng/tấn (tương đương 364đồng/kg); thu gom tại nguồn bằng phương tiện cơ giới: 166.000đồng/tấn (tương đương 166đồng/kg).

Riêng giá tối đa đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sẽ tăng theo lộ trình từ nay đến năm 2022 lần lượt ở các mức 40đồng/kg, 133,5đồng/kg, 227đồng/kg và cuối cùng là 247đồng/kg. Giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước là: 475.000đồng/tấn (tương đương 475đồng/kg).

Như vậy, kể từ tháng 11 người dân TP.HCM sẽ phải đóng tiền rác cao hơn trước đây. Trước đó, áp dụng theo Quyết định 88/2008/QĐ-UBND thì mỗi hộ gia đình ở nội thành chỉ đóng 10.000-20.000 đồng/tháng tùy theo nhà ở mặt tiền hay trong hẻm.

MT

Các tin khác: