TIN TỔNG HỢP
Giai đoạn 2018-2023: Cả nước có hơn 10.300 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên

Qua hơn 5 năm (2018-2023) thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), đến nay cả nước đã có 63/63 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Đã có 10.322 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; trong đó, có 67,3% sản phẩm 3 sao, 31,2% sản phẩm 4 sao, 0,8% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 42 sản phẩm 5 sao.

 Đặc biệt, đã có 5.361 chủ thể OCOP; trong đó, có 38,1% là hợp tác xã, 24,2% là doanh nghiệp, 34,9% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác.  

Chú thích ảnh

Theo baotintuc.vn

 
 
Các tin khác: