Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   

TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ KINH TẾ HỢP TÁC XÃ (CCC) (5/5/2011 14:37)


 1- Các lĩnh vực hoạt động của TTTV:

- Đào tạo – bồi dưỡng.
- Hoạt động tư vấn tài chính kế toán,
- Hoạt động tư vấn pháp luật
- Tư vấn lập dự án, chuyển giao công nghệ , KHKT mới, xây dựng thương hiệu.
- Xúc tiến thương mại
- Tư vấn khác
* Đào tạo - bồi dưỡng:
+ Thường xuyên tổ chức các chuyên đề về pháp luật, chính sách như: chính sách hỗ trợ thành lập giải thể HTX, chính sách thuế, pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội…cho các cán bộ quản lý HTX, xã viên và người lao động.
+ Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu của các HTX và doanh nghiệp: bồi dưỡng Ban Chủ nhiệm, ban Quản trị, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, CEO, CFO…
+ Tổ chức dạy nghề theo nhu cầu của các HTX.
+ Tư vấn tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, tham quan cho các HTX.
 + Mở các lớp Đào tạo dài hạn, tập trung vào các những nhu cầu cấp thiết như: lớp Trung cấp giao thông vận tải cho các cán bộ quản lý hợp tác xã giao thông vận tải theo quy định của pháp luật; lớp Đại học kế toán hệ liên thông, Đại học Quản trị Kinh doanh…,.
* Tư vấn tài chính kế toán:
      + Tư vấn thiết lập hệ thống tài khoản kế toán theo loại hình hoạt động HTX,
      + Đại diện các HTX thực hiện thủ tục với cơ quan Thuế
      + Lập báo cáo tài chính theo quy định
      + Tư vấn HTX thiết lập, tính và hạch toán các loại chi phí
      + Ghi chép sổ sách và các dịch vụ kế toán khác
      + Cung cấp phần mềm kế toán theo yêu cầu
+ Tư vấn kiểm toán độc lập
* Tư vấn pháp luật:
+ Cung cấp thông tin, văn bản pháp luật có liên quan đến HTX,
+ Hướng dẫn, giải đáp pháp luật,
+ Tư vấn soạn thảo các chứng từ hợp đồng giao dịch,
+ Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động, tiền lương, thuế,
+ Dịch thuật công chứng
+ Sở hữu trí tuệ,
+ Bào chữa bị can, bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX trước các cơ quan tố tụng
+ Các dịch vụ pháp lý khác
* Tư vấn lập dự án, chuyển giao công nghệ KHKTmới,  xây dựng thương hiệu:
+ Hỗ trợ HTX xây dựng phương án thành lập HTX, tổ hợp tác, dự án phát triển HTX và xây dựng doanh nghiệp thành viên
+ Xây dựng dự án phát triển sản xuất kinh doanh.
+ Quản lý thực hiện dự án
+ Tư vấn hỗ trợ vay vốn và quản lý nguồn vốn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan
+ Hỗ trợ đầu tư, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật mới cho HTX.
+ Tư vấn xây dựng thương hiệu, đặt tên, định vị thương hiệu,
+ Thiết kế logo website và hệ thống nhận diện thương hiệu cho các HTX,
+ Thiết kế in ấn bao bì, nhãn hiệu..…
+ Thực hiện các chương trình truyền thông quảng bá, các sự kiện…
    * Xúc tiến thương mại:
+ Giới thiệu đối tác kinh doanh trong nước, xúc tiến hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết, giữa các đơn vị thành viên với các thành phần kinh tế khác.
+ Tổ chức đầu vào đầu ra, tao điều kiện cho các thành viên mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
+ Tư vấn, tổ chức đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
+ Tư vấn, tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, HACCP, VIETGAP, An toàn vệ sinh thực phẩm,..
+ Tổ chức các cuộc triển lãm, hội chợ, các hoạt động quảng bá sản phẩm
   * Tư vấn khác:
+ Thực hiện các hoạt động tư vấn theo yêu cầu cụ thể của các HTX và cho các đối tượng ngoải HTX
+ Thực hiện tư vấn dịch vụ cho khách hàng vãng lai tại địa bàn đơn vị TTTV.
 
Ngoài ra, Trung tâm Tư vấn tích cực tham gia triển khai và tổ chức thực hiện các đề án, chương trình phát triển kinh tế tập thể của thành phố tổ chức: Đề án Phát triển Nguồn nhân lực cho kinh tế tập thể, Đề án tuyên truyền pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động…
Thực hiện chức năng nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ, đào tạo bồi dưỡng cho các HTX, TTTV luôn luôn cố gắng nâng cao nghiệp vụ, trình độ chuyên môn, củng cố đội ngũ nhân sự để sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ từ các HTX, TTTV cũng luôn cố gắng tiếp cận sâu hơn nhu cầu của các HTX để kịp thời hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu cho các HTX nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của bộ phận kinh tế tập thể theo chủ trương của thành phố đã đề ra.
2- Liên hệ:
TTTV luôn sẵn sàng đón nhận và tư vấn hỗ trợ, giải đáp các nhu cầu của các HTX tại địa chỉ sau:
TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ KINH TẾ HỢP TÁC XÃ
213 Le Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại/Fax: 38 238 045